Eetschrijven

Vrijblijvende gedachtenspinsels van een culinair journalist.

19 februari 2013

Paard weggooien

Eerst even iets verduidelijken. Op Sargasso, waar mijn bijdrage "Paarden eten" ook is verschenen, wezen diverse mensen mij erop dat de grond voor het vernietigen van lasagne met paardenvlees niet het paardenvlees op zich was, maar de oncontroleerbare herkomst ervan--met andere woorden, de voedselveiligheid is in het geding. Dat was ook mij niet onbekend, hoewel ik dat niet met zoveel woorden heb gezegd. Maar ik vind het geen reden.

De aanwezigheid van ongerechtigheden (hormonen, om maar iets te noemen) zou namelijk heel goed steekproefsgewijs kunnen worden vastgesteld. Dat gebeurt met ander voedsel in ons systeem ook. Een dergelijke actie zou wat mij betreft, zeker waar het om forse partijen gaat, verre te verkiezen zijn boven hersenloos vernietigen. Ik blijf erbij: dat is niet gewoon niet meer van deze tijd, het is zelfs ronduit obsceen.

Dit vervolgstukje heeft echter niet voornamelijk tot reden dat punt te maken. Er is namelijk bij mij sprake van wat voortschrijdend inzicht op basis van een aantal gesprekken die ik sinds afgelopen vrijdag heb gevoerd. Zo weet ik inmiddels dat het niet de nVWA is die de vernietiging van de producten gelast, het zijn de supers zelf die dit initiatief nemen.

Waarom ze dat doen, daarover doen ze geen mededelingen. Ze doen het overigens niet alleen met deze lasagne die paard bevat in plaats van koe, maar ook bijvoorbeeld met artikelen waarvan de THT-datum verstreken is. Producten dus die, in tegenstelling tot producten met een voorbije TGT-datum, voor het overgrote deel nog prima te consumeren zijn. Het is daarbij zó ongewenst dat dergelijke producten niet worden verspild maar toch nog opgegeten, dat mensen die ze uit de afvalcontainers van de supers meenamen voor diefstal werden aangeklaagd.

Natuurlijk: eten dat je niet kunt verkopen gratis weggeven voorkomt dat mensen kopen wat er in je schappen ligt. Het is dezelfde redenering die ten grondslag ligt aan het doordraaien van voedsel: schaarste creëren om de prijs op te drijven. Hooguit kun je nog overwegen om 35% korting te geven op zaken die morgen bedorven zijn, maar vreemd genoeg doet AH dat vrijwel alleen maar met verse artikelen met TGT-datum. Een jaar of twaalf geleden was de korting trouwens nog 50%, maar dat vond Appie kennelijk al een gevalletje al te goed en buurmans gek.

Hoe dan ook: doordraaien en vernietigen mag dan economisch uiterst gezond zijn, vanuit een oogpunt van ethiek is het doodgewoon ziek. Het lijkt me dan ook dat we de super maar eens moeten laten weten dat we met name deze vorm van kunstmatige prijsopdrijving--want dat is het in extremis--niet langer pikken.

Extra veel voordeel met kortingscodes